مجله درباره ماشین

حداکثر سرعت مجاز در معابر

حداکثر سرعت مجاز در معابر چقدر است؟

حداکثر سرعت مجاز در معابر چقدر است؟ در این مقاله قصد داریم این سوال را طبق قوانین راهنمایی رانندگی سال 1402 برای شما توضیح دهیم. به عبارتی میزان سرعتی که شما نباید بیشتر از آن رانندگی کنید.

حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و مسکونی

حدکثر سرعت مجاز در معابر شریانی درجه یک به صورت زیر است:

 • آزادراه‌ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
 • بزرگراه‌ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت

 

در معابر شریانی درجه دو به صورت زیر است:

 • خیابان اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت
 • خیابان فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت

در معابر محلی و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.

حداکثر سرعت مجاز در معابر

حداکثر سرعت مجاز در راه های برون شهری و غیرمسکونی

طبق مقررات پلیس راهنمایی و رانندگی، حداقل و حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و دیگر جاده‌های برون شهری و غیرمسکونی به صورت زیر است:

در آزادراه ها:

 • سواری و وانت حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
 • خودروهای سنگین حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

در بزرگراه ها:

 • سواری و وانت حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • خودروهای سنگین حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
 •  

در جاده‌های اصلی و برای انواع وسیله نقلیه:

 • در روز حداکثر ۹۵ کیلومتر بر ساعت
 • در شب حداکثر ۸۵ کیلومتر بر ساعت

در جاده‌های فرعی و برای انواع وسیله نقلیه:

 • در روز حداکثر ۸۵ کیلومتر بر ساعت
 • در شب حداکثر ۷۵ کیلومتر بر ساعت
حداکثر سرعت مجاز در معابر

میزان جریمه تخطی از سرعت مطمئنه

وقتی از سرعت مطمئنه بیشتر برانید، مطمئن باشید که جریمه خواهید شد. حالا این جریمه می‌تواند به صورت مستقیم و از طریق نگه داشتن خودروی شما توسط پلیس راهنمایی و رانندگی باشد یا اینکه دوربین تخلف شما را ثبت کند. البته برخی به این مسئله اعتقادی ندارند و باز هم بیشتر از سرعت مجاز رانندگی می کنند. این افراد همیشه هم نسبت به این مساله اعتراض دارند؛ از این لحاظ که چرا باید با یک خودرویی با شتاب بالا و در یک جاده خلوت با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کرد. در بالا هم توضیح دادیم که تعیین سرعت به صورت کارشناسی و دقیق است و بر اساس شرایط جاده یا آن خیابان این مقدار مشخص شده است.

میزان جریمه تخطی از سرعت مطمئنه به صورت زیر است (مبلغ جریمه به ریال است):

میزان جریمه تخلفات سرعت